امروز:
چهارشنبه - ۳۱ شهریور - ۱۴۰۰
ساعت :
01 / 04
02 / 04
03 / 04
04 / 04

دکتر یعقوب قلی پور - دانلود رزومه

رئیس گروه پژوهشی بهینه سازی مهندسی

گروه پژوهشی بهينه سازی مهندسی از اجتماع متخصصين رشته های مختلف مهندسی تشکيل شده که هر کدام به نحوی از فنون بهينه سازی در حل مسائل تخصصی خود اعم از تحليل يا طراحی استفاده ميکنند و برای تعريف و فرمولبندی صحيح و حل مسائل پژوهشی خود نياز به هماهنگی و همفکری مستقيم ديگر تخصصهای مرتبط با موضوع دارند. ماهيت مرکب پروژه های واقعی مهندسی و عدم کليت پذيری تکنيکهای بهينه سازی بويژه در طرحهای تحقيقاتی و تخصصی وجود اين مرکز را در دل دانشکده فنی با رشته های مختلف مهندسی ايجاب نمود. استفاده از امکانات و پتانسيلهای برجسته دانشگاهی ، توانمندی بسيار بالائی را در اين مرکز فراهم آورده است که از جمله در زمينه های کلی زير يا ترکيب آنها قادر به تعريف و انجام طرحهای تحقيقاتی مرتبط با بهينه سازی و همکاری با دستگاههای اجرائی و مراکز صنعتی است:

مهندسی سازه ، مهندسی راه ، ترافيک ، حمل و نقل ، مهندسی ساخت ، مهندسی سد و شبکه ، سيستمهای منابع آب ، شبکه های آبياری و زهکشی شبکه های آبرسانی و فاضلاب ، مهندسی خودرو ، هوا فضا ، کشتی سازی ، صنايع نظامی ، توزيع و مصرف بهينه انرژی ، طراحی واحدهای صنعتی ، مهندسی سيستم ، شاخه های مختلف مهندسی برق و مهندسی شيمی و مهندسی مواد....

از جمله روشهای اصولی که می تواند به دانشگاه نقش مؤثری در تربيت متخصصين مسلط به علوم و فنون روز دنيا و حل مسائل و معضلات بر سر راه توسعه و عمران کشور ببخشد، ايجاد و توسعه مراکز تحقيقاتی در دل آن است. با اين هدف مرکز تحقيقات بهينه سازی مهندسی در دل اولين دانشکده مهندسی کشور طراحی شده است تا از اين طريق چالشها و نيازهای واقعی کشور در بخش فنی و مهندسی شناسائی و تدوين شود و با تعريف و انجام پروژه های پژوهشی مناسب و منطبق بر برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت در توسعه و عمران کشور سهيم باشد.

جدیدترین اخبار

سایر اخبار

آخرین پروژه ها

© 1397 - کلیه حقوق، متعلق به گروه پژوهشی بهينه سازی مهندسی می‌باشد.